Klient Uprzywilejowany Siberian Wellness

Otrzymaj cashback do 15% i prezenty od Firmy!

Zarejestrować się
 • 5%

  przy łącznych zakupach w bieżącym miesiącu na 30 punktów (≈ 150 zł)

 • 10%

  przy łącznych zakupach w bieżącym miesiącu na 50 punktów (≈ 250 zł)

 • 15%

  przy łącznych zakupach w bieżącym miesiącu na 100 punktów (≈ 500 zł)

icon Procent cashback określany jest każdego miesiąca

Prezenty i rabaty

 • Promocje

  Codzienne świeże oferty na hity produktowe - rabaty do 25%!

  gifts
 • Klub konsekwentnych

  Przy comiesięcznych zakupach na 50 punktów i więcej 6 miesięcy z rzędu - nasze hity w prezencie!

  products
 • Zasady uczestnictwa w Programie
  1. Zasady rejestracji w Programie
  1.1. Każdy, kto osiągnął pełnoletność, może zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych.
  1.2. W momencie rejestracji uczestnik Programu nie może posiadać innego Numeru rejestracyjnego w Firmie. Jeśli posiadasz już Numer rejestracyjny w Firmie, możesz uczestniczyć w Programie pod innym Numerem rejestracyjnym tylko zgodnie z punktem 4 niniejszych Zasad.
  1.3. Jeżeli małżonkowie zdecydują się uczestniczyć w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych, rejestrują się jako małżeństwo na jeden Numerem rejestracyjny.
  1.4. Jeżeli małżonkowie wyrazili chęć posiadania różnych Numerów rejestracyjnych, wówczas jeden z małżonków zostanie zarejestrowany jako Klient Uprzywilejowany, który zdecydował się uczestniczyć w Programie z polecenia małżonka.

  2. Zakończenie uczestnictwa w Programie
  2.1. Firma ma prawo podjąć decyzję o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie i usunięciu jego Numeru rejestracyjnego z bazy danych Firmy, jeżeli w ciągu pierwszych 4 miesięcy z rzędu od miesiąca rejestracji Klient Uprzywilejowany nie dokonał ani jednego zakupu produktów punktowanych na Numer rejestracyjny. Za miesiąc rejestracji uważany jest pełny miesiąc kalendarzowy od 1-ego dnia kalendarzowego.
  2.2. Jeżeli w ciągu pierwszych 4 miesięcy od miesiąca rejestracji dokonywane były zakupy na Numer rejestracyjny, to w przyszłości Firma podejmie decyzję o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie, jeżeli Klient Uprzywilejowany nie zakupił produktów punktowanych na numer rejestracyjny przez 6 kolejnych miesięcy. W te 6 miesięcy wliczają się także miesiące bez zakupów Konsultanta, który zmienił status na Klienta Uprzywilejowanego.
  2.3. Zawiadomienie o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
  2.4. Klient Uprzywilejowany może wyrazić chęć wypowiedzenia swojego udziału w Programie, wysyłając odpowiedni wniosek na adres registrator@sibvaleo.com. Numer rejestracyjny jest usuwany z bazy po upłynięciu 10 dni od momentu otrzymania wniosku Klienta lub w terminie określonym we wniosku. W przypadku wycofania wniosku przed upływem wskazanego terminu, wniosek uważa się za niezłożony.
  2.5. Jeżeli Klient Uprzywilejowany posiada więcej niż jeden Numer Rejestracyjny, Numer Rejestracyjny zarejestrowany później zostanie usunięty z bazy danych uczestników Programu.
  2.6. Po zakończeniu z jakiegokolwiek powodu uczestnictwa w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych wszystkie bonusy zgromadzone na Numerze rejestracyjnym zostają anulowane.

  3. Zmiana statusu.
  3.1. Zmiana statusu następuje w BackOffice oraz w Przedstawicielstwach Firmy.
  Aby zmienić status, musisz wykonać w tym miesiącu minimalny Obrót Osobisty (OS) dla Konsultanta - 200 punktów i zostawić wniosek o zmianę statusu w BackOffice lub w Przedstawicielstwie firmy. Kolejnego dnia w Twoim sprawozdaniu informacyjnym będzie widoczny nowy status - Konsultant!
  Liczone są tylko zakupy dokonane w miesiącu złożenia wniosku.
  Zakupy dokonane w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym (łącznie z 1-ym dniem) nie wliczają się.

  4. Odnowienie uczestnictwa w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych lub wybór współpracy w charakterze Konsultanta.
  4.1. Jeżeli Klient Uprzywilejowany wypowiedział swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktem 2.4, to on i jego małżonka/małżonek mogą ponownie zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych lub zdecydować się na współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta po 6 miesiącach, licząc od miesiąca usunięcia Numeru rejestracyjnego z bazy uczestników Programu.
  4.2. Jeśli Klient Uprzywilejowany wypowiedział swój udział w Programie zgodnie z punktami 2.1 i 2.2, może ponownie zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 1 niniejszych Zasad lub w dowolnym momencie zdecydować się na współpracę z Firmą jako Konsultant. W takim przypadku Numer rejestracyjny ulegnie zmianie.
  4.3. Przy wznowieniu współpracy z Firmą kumulacja bonusów na Numer rejestracyjny zaczyna się od zera.

  5. Firma ma prawo do dokonywania uzupełnień i zmian w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych poprzez zamieszczanie informacji o dokonanych zmianach na stronie internetowej Firmy.

  6. Wszystkie bonusowe naliczenia są naliczane następnego dnia dokonaniu zakupu. Rozliczenia według czasu lokalnego Nowosybirska.

Dokonuj zakupów i otrzymuj cashback

products Zarejestrować się

Wciąż masz pytania?

Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail

[}item{]