Zostań Klientem Uprzywilejowanym Siberian Wellness i kupuj produkty dla urody, zdrowia i sportu na korzystnych warunkach!

Zarejestrować się
Cashback do 15%

Za każde zakupy - naliczamy punkty.

 • Więcej punktów - więcej cashback
 • Wykorzystać cashback można na zakup ulubionych produktów!
Chcę cashback!

Ekskluzywna oferta - korzyść do:

1640 zł!
siberian wellness privileged client
Club 200 – klub dla nowych Klientów
Kupujesz na 200 punktów miesięcznie - jesteś w Club 200.
60 zł – specjalna cena na zestawy produktów dla członków Klubu.
6 miesięcy w Club 200 – korzyść 90%!
siberian wellness online offline
 • Zwykła wartość sześciu zestawów: 2000 zł
 • Wartość dla uczestników Club 200: 360 zł
1 miesiąc
Zestaw na sumę
150 zł
za 60 zł
Korzyść:
90 zł
2 miesiąc
Zestaw na sumę
200 zł
za 60 zł
Korzyść:
140 zł
3 miesiąc
Zestaw na sumę
250 zł
za 60 zł
Korzyść:
190 zł
4 miesiąc
Zestaw na sumę
350 zł
za 60 zł
Korzyść:
290 zł
5 miesiąc
Zestaw na sumę
450 zł
za 60 zł
Korzyść:
390 zł
6 miesiąc
Zestaw na sumę
600 zł
za 60 zł
Korzyść:
540 zł

Hit w prezencie!

 • Każdego miesiąca kupujesz na 50 punktów i więcej - witamy w Klubie Konsekwentnych!
 • Członkom Klubu Konsekwentnych co 6 miesięcy dajemy prezent!
Chcę prezent!
siberian wellness discount
Rabaty do25%

Tylko dla Klientów Uprzywilejowanych - cotygodniowe promocje.

Chcę rabat!
 • Zasady uczestnictwa w Programie WELCOME TO WELLNESS
  1. Zasady rejestracji w Programie
  1.1. Każdy, kto osiągnął pełnoletność, może zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych.
  1.2. W momencie rejestracji uczestnik Programu nie może posiadać innego Numeru rejestracyjnego w Firmie. Jeśli posiadasz już Numer rejestracyjny w Firmie, możesz uczestniczyć w Programie pod innym Numerem rejestracyjnym tylko zgodnie z punktem 4 niniejszych Zasad.
  1.3. Jeżeli małżonkowie zdecydują się uczestniczyć w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych, rejestrują się jako małżeństwo na jeden Numerem rejestracyjny.
  1.4. Jeżeli małżonkowie wyrazili chęć posiadania różnych Numerów rejestracyjnych, wówczas jeden z małżonków zostanie zarejestrowany jako Klient Uprzywilejowany, który zdecydował się uczestniczyć w Programie z polecenia małżonka.

  2. Zakończenie uczestnictwa w Programie
  2.1. Firma ma prawo podjąć decyzję o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie i usunięciu jego Numeru rejestracyjnego z bazy danych Firmy, jeżeli w ciągu pierwszych 4 miesięcy z rzędu od miesiąca rejestracji Klient Uprzywilejowany nie dokonał ani jednego zakupu produktów punktowanych na Numer rejestracyjny. Za miesiąc rejestracji uważany jest pełny miesiąc kalendarzowy od 1-ego dnia kalendarzowego.
  2.2. Jeżeli w ciągu pierwszych 4 miesięcy od miesiąca rejestracji dokonywane były zakupy na Numer rejestracyjny, to w przyszłości Firma podejmie decyzję o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie, jeżeli Klient Uprzywilejowany nie zakupił produktów punktowanych na numer rejestracyjny przez 6 kolejnych miesięcy. W te 6 miesięcy wliczają się także miesiące bez zakupów Konsultanta, który zmienił status na Klienta Uprzywilejowanego.
  2.3. Zawiadomienie o wypowiedzeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
  2.4. Klient Uprzywilejowany może wyrazić chęć wypowiedzenia swojego udziału w Programie, wysyłając odpowiedni wniosek na adres registrator@sibvaleo.com. Numer rejestracyjny jest usuwany z bazy po upłynięciu 10 dni od momentu otrzymania wniosku Klienta lub w terminie określonym we wniosku. W przypadku wycofania wniosku przed upływem wskazanego terminu, wniosek uważa się za niezłożony.
  2.5. Jeżeli Klient Uprzywilejowany posiada więcej niż jeden Numer Rejestracyjny, Numer Rejestracyjny zarejestrowany później zostanie usunięty z bazy danych uczestników Programu.
  2.6. Po zakończeniu z jakiegokolwiek powodu uczestnictwa w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych wszystkie bonusy zgromadzone na Numerze rejestracyjnym zostają anulowane.

  3. Zmiana statusu.
  3.1. Zmiana statusu następuje w BackOffice oraz w Przedstawicielstwach Firmy.
  Aby zmienić status, musisz wykonać w tym miesiącu minimalny Obrót Osobisty (OS) dla Konsultanta - 200 punktów i zostawić wniosek o zmianę statusu w BackOffice lub w Przedstawicielstwie firmy. Kolejnego dnia w Twoim sprawozdaniu informacyjnym będzie widoczny nowy status - Konsultant!
  Liczone są tylko zakupy dokonane w miesiącu złożenia wniosku.
  Zakupy dokonane w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym (łącznie z 1-ym dniem) nie wliczają się.

  4. Odnowienie uczestnictwa w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych lub wybór współpracy w charakterze Konsultanta.
  4.1. Jeżeli Klient Uprzywilejowany wypowiedział swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktem 2.4, to on i jego małżonka/małżonek mogą ponownie zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych lub zdecydować się na współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta po 6 miesiącach, licząc od miesiąca usunięcia Numeru rejestracyjnego z bazy uczestników Programu.
  4.2. Jeśli Klient Uprzywilejowany wypowiedział swój udział w Programie zgodnie z punktami 2.1 i 2.2, może ponownie zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 1 niniejszych Zasad lub w dowolnym momencie zdecydować się na współpracę z Firmą jako Konsultant. W takim przypadku Numer rejestracyjny ulegnie zmianie.
  4.3. Przy wznowieniu współpracy z Firmą kumulacja bonusów na Numer rejestracyjny zaczyna się od zera.

  5. Firma ma prawo do dokonywania uzupełnień i zmian w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych poprzez zamieszczanie informacji o dokonanych zmianach na stronie internetowej Firmy.

  6. Wszystkie bonusowe naliczenia są naliczane następnego dnia dokonaniu zakupu. Rozliczenia według czasu lokalnego Nowosybirska.
 • Zasady uczestnictwa w Programie "Klub Konsekwentnych"
  1. Co należy robić w Klubie Konsekwentnych?
  Kupować swoje ulubione produkty Siberian Wellness za 50 punktów przez sześć miesięcy z rzędu i otrzymywać hity od Firmy w prezencie!

  2. Kto może dołączyć do Klubu Konsekwentnych?
  Uczestnikiem może zostać każdy Klient Firmy Siberian Wellness.
  Konsultanci nie mogą dołączyć do Klubu Konsekwentnych. Jednak jeśli Konsultant zmienił status na "Klient Uprzywilejowany", to on również może dołączyć do Programu.

  3. Jak dołączyć do Klubu Konsekwentnych?
  Członkiem Klubu możesz zostać od razu w miesiącu, w którym pierwszy raz zrealizowałeś Obrót Osobisty wysokości 50 punktów. Jeśli uczestnik nie spełnił tej normy, udział w Programie zaczyna się od nowa.
  W takim przypadku musi zacząć od nowa osiągać 50 punktów co miesiąc przez sześć miesięcy.

  4. Czy można jednocześnie być uczestnikiem Klubu Konsekwentnych i Club 200?
  Uczestnictwo w dwóch Klubach jednocześnie nie jest możliwe. Jeśli dołączasz do Club 200, to aktywność w Klubie Konsekwentnych wyłącza się automatycznie.

  5. Kiedy można otrzymać prezent Klubu Konsekwentnych?
  Klient może otrzymać prezent w ciągu sześciu miesięcy po jego naliczeniu. Lista aktualnych produktów może się zmieniać.
 • Zasady uczestnictwa w Programie Club 200
  1. Jaki jest czas trwania Programu?
  Od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

  2. Kto może uczestniczyć w Club 200?
  W Programie mogą brać udział nowi Konsultanci (K) i Klienci Uprzywilejowani (KU), którzy zarejestrowali się w Firmie od 1 września 2022 r., w tym ci, którzy po raz pierwszy przeszli ze statusu Klienta Uprzywilejowanego, wcześniej nie uczestniczący w Club 200.

  3. Od jakiego miesiąca mogę uczestniczyć w Programie?
  Dla Konsultanta i Klienta Uprzywilejowanego Program obowiązuje przez 6 miesięcy z rzędu, od 1-go miesiąca rejestracji w Firmie. Przy zmianie statusu z KU na K, miesiącem startowym w Programie jest miesiąc zmiany statusu.

  4. Jakie zakupy są objęte Programem?
  W Club 200 uwzględniane są wszystkie zakupy punktowanych produktów Siberian Wellness, dokonane online i offline (w Sklepie internetowym oraz w Sklepach firmowych SIBERIAN WELLNESS) osobiście przez uczestnika Programu.

  5. Jak obliczany jest Obrót Osobisty (OS)?
  Obrót osobisty kształtuje się jedynie z własnych zakupów. Do niego NIE wliczają się punkty Klientów Uprzywilejowanych.

  6. Jak uzyskać maksymalne korzyści?
  Aby kupić wszystkie sześć zestawów po okazyjnej cenie, musisz nieprzerwanie, sześć miesięcy z rzędu, począwszy od miesiąca rejestracji w Firmie, mieć normę Osobistego Obrotu (OS bez KU) wynoszącą 200 punktów lub więcej.

  7. Jakie produkty można otrzymać w zestawach Club 200?
  Dowolne punktowane produkty Siberian Wellness na sumę zestawu bonusowego. Punkty i cashback od wartości zestawu nie są naliczane.

  8. Jak długo zachowują się niewykorzystane bonusy?
  Na koniec każdego miesiąca promocyjnego, po 3 dniu, są naliczane zestawy bonusowe w ramach Programu. Zestaw jest ważny przez 1 miesiąc kalendarzowy. Jeśli zestaw bonusowy nie został wykorzystany, to pod koniec miesiąca kalendarzowego anuluje się. Jeśli podczas korzystania z zestawu bonusowego kwota zestawu nie zostanie w pełni wykorzystana, reszta zostanie dodana do następnego zestawu. Jednak ostatni bonus musi zostać wykorzystany w całości, okres ważności szóstego zestawu wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

Wciąż masz pytania?

Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail

Zostań Klientem Uprzywilejowanym Siberian Wellness i kupuj produkty dla urody, zdrowia i sportu na korzystnych warunkach!

Zarejestrować się

[}item{]