+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

Endoekologia – czystość wewnętrznego środowiska organizmuEndoekologia jest nauką, która bada i opracowuje metody i środki, które umożliwiają utrzymanie czystości wewnętrznego środowiska organizmu, tym samym zabezpieczając normalne funkcjonowanie wszystkich organów i tkanek. Endoekologia to nowa gałąź medycyny. Jej celem nie jest leczenie choroby, ale przede wszystkim zapobieganie jej, co szczególnie w naszych czasach jest bardzo istotne. 


Człowiek jest integralną częścią przyrody i dlatego też każda komórka naszego ciała reaguje nawet na najmniejsze zmiany stanu środowiska. Procesy biochemiczne, zachodzące w żywych komórkach, z których składa się wszystko co żyje na naszej planecie, w tym i człowiek, zostały uformowane miliony lat temu. I przez cały ten czas ewolucja życia przebiegała w idealnych warunkach pierwotnej nieskazitelnej czystości środowiska. Ale w XX wieku postęp techniczny zmienił nie do poznania oblicze Ziemi. W ostatnich dziesięcioleciach niepostrzeżenie dla siebie staliśmy się mieszkańcami innej planety. Na nieszczęście, większość z nas mieszka daleko od nietkniętych zakątków przyrody, w otoczeniu wielu substancji chemicznych, toksyn, dostających się do organizmu z pożywienia, wody, powietrza, którym oddychamy… Według jednej z naukowych definicji toksyną może być: „każda substancja, która przeniknęła z zewnątrz lub powstała w organizmie, która znalazła się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwej ilości, w niewłaściwym miejscu”.


Dlatego też we współczesnych warunkach praktycznie nie da się uniknąć zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego organizmu. Co jest w tym niebezpiecznego? Po pierwsze – na walkę z zanieczyszczeniami traci się dużo energii, którą nasz organizm mógłby wykorzystać do prawidłowego funkcjonowania. Po drugie – wiele substancji chemicznych może naruszać pracę układu immunologicznego, umożliwiając tym samym rozwój chorób alergicznych, immunodeficytów, procesów onkologicznych. Po trzecie – długie „trucie” komórek może przyczynić się do rozwoju większości chorób chronicznych oraz wcześniejszego starzenia się organizmu. Endoekologia bada i opracowuje metody i środki, umożliwiające utrzymanie czystości wewnętrznego środowiska organizmu, tym samym zabezpieczając normalne funkcjonowanie wszystkich organów i tkanek.

Ilja Miecznikow
Lina Shtern
Włail Kaznaczejew


Znany rosyjski naukowiec Ilja Miecznikow stworzył teorię starzenia, które określał, jako „zabrudzenie” tkanek, otaczających komórki: z wiekiem, proces usuwania niepożądanych substancji z przestrzeni okołokomórkowej opóźnia się w stosunku do ich pojawiania się. Lina Shtern odkryła barierową funkcję tkanek okołokomórkowych, a w późniejszym czasie członek Akademii, Włail Kaznaczejew, rozwinął tę myśl, wysuwając tezę o blokowaniu przez tkanki negatywnego wpływu czynników zewnętrznych. Te odkrycia oraz inne założenia teoretyczne umożliwiły stworzenie podstaw endoekologii.


Stowarzyszenie naukowców Centrum Badań Naukowych i Innowacji Siberian Wellness (na czele z doktorem nauk medycznych, profesorem, akademikiem Rosyjskiej Akademii Ekologicznej, Jurijem Pietrowiczem Giczewem) aktywnie próbuje utrzymać czystość wewnętrznej przestrzeni (endoekologii), wprowadzając tę ideę do tworzonych współczesnych produktów. Środek korekcji endoekologicznej i jego zastosowanie (w produkcie „Źródła czystości”), są chronione Patentem Federacji Rosyjskiej (Nr 2297843, priorytet wynalazku z dnia 19.10.2004 r.).

Czystość środowiska wewnętrznego organizmu jest podstawą jego normalnego funkcjonowania i zapobiegania rozwojowi większości chorób. I dlatego, w systemowym podejściu do troski o ludzkie zdrowie, nauka endoekologiczna odgrywa pierwszorzędne znaczenie.