Biznes

Rejestracja

Konsultant
Klient Uprzywilejowany
Kod kraju: +48
format numeru – 9 cyfr bez spacji


Podaj numer umowy

Созданная в базе данных Siberian Health учетная запись пользователя будет проверена в течение 3 рабочих дней и может быть принята или отклонена, в том числе без указания причин.

Платная регистрацияKod kraju: +48
format numeru – 9 cyfr bez spacji


Podaj numer umowy
Umowa uważana jest za podpisaną po zarejestrowaniu w Siberian Health całkowicie wypełnionej i podpisanej Umowy. Złożona Umowa rozpatrywana jest w ciągu 3 dni roboczych po jego wpłynięciu do Siberian Health i może zostać przyjęta lub odrzucona bez podawania przyczyny.

Rejestracja