Wejście dla użytkowników zarejestrowanych

Dla wejścia do systemu, użyj Swojego numeru porozumienia i hasło indywidualne, podane na karcie z Twojego zestawu rejestracyjnego.

Jeśli z jakiegoś powodu w Twoim zestawie rejestracyjnym nie było karty, zwróć się do najbliższego RCOK (Regionalnego Centrum Obsługi Konsultantów) lub do Działu Technicznego z siedzibą call-centre@sibvaleo.com
© 2021 Siberian Health. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów z danej strony możliwe jest pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia aktywnego linku na www.siberianhealth.com