+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

Medycyna adaptacyjna pochodząca z głębiny wiekówW procesie ewolucji człowiek, by przetrwać, sięgał nie tylko do swoich wewnętrznych zasobów, ale wykorzystywał również różnego rodzaju substancje naturalne, posiadające właściwości adaptogenne. Adaptogeny mają szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej Syberii, Chin, Ałtaju, Tybetu i innych krajów Azji południowo-wschodniej. Wzmianki o nich można znaleźć w starożytnych traktatach medycyny tybetańskiej i indyjskiej. Idee starożytnych uzdrowicieli nie straciły na swojej aktualności i we współczesnym środowisku naukowym istnieje kierunek medycyny, zwany medycyną adaptacyjną. Zajmuje się on badaniem umiejętności dostosowania się człowieka do warunków środowiska zewnętrznego, jak również opracowywaniem sposobów i środków, których zadaniem jest zwiększenie tych możliwości. 


Życie nie stoi w miejscu. Wszystko i zawsze znajduje się w ruchu, choć czasami nie da się tego dostrzec okiem: rozwija się, unowocześnia, zmienia się… Właśnie owa permanentna zmiana legła u podstaw ewolucji i doprowadziła do tego, że z niewielkiej komórki, w którą kiedyś Przyroda tchnęła życie, przekształciliśmy się w Homo sapiens (człowieka myślącego), po drodze przeżywszy wszelkie ziemskie kataklizmy. Co pozwoliło człowiekowi i reszcie stworzeń pozostać na Ziemi? Zapewne właśnie przystosowanie się żywych organizmów do ciągle zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego (inaczej nazywane adaptacją), wypracowywanie nowych cech i właściwości, które umożliwiają nie tylko funkcjonowanie i rozwój, ale też przedłużenie swojego rodu. Adaptacja jest bowiem jedną z podstawowych właściwości wszystkich żywych organizmów na Ziemi.


W procesie ewolucji człowiek, by przetrwać, sięgał nie tylko do swoich wewnętrznych zasobów, ale wykorzystywał również różnego rodzaju substancje naturalne, posiadające właściwości adaptogenne. Adaptogeny mają szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej Syberii, Chin, Ałtaju, Tybetu i innych krajów Azji południowo-wschodniej. Wzmianki o nich można znaleźć w starożytnych traktatach medycyny tybetańskiej i indyjskiej. Idee starożytnych uzdrowicieli nie straciły na swojej aktualności i we współczesnym środowisku naukowym istnieje kierunek medycyny, zwany medycyną adaptacyjną. Zajmuje się on badaniem umiejętności dostosowania się człowieka do warunków środowiska zewnętrznego, jak również opracowywaniem sposobów i środków, których zadaniem jest zwiększenie tych możliwości. 


Nie mniej przydatną jest zdolność  do adaptacji we współczesnych czasach. Prędkość procesu naukowo-technicznego z każdym dziesięcioleciem zmienia się wielokrotnie. Jeszcze w połowie poprzedniego wieku było nam ciężko wyobrazić sobie loty w kosmos, a obecnie rozpatrywane są zagadnienia związane z życiem na innych planetach… Każdy człowiek ma swój „zapas wytrzymałości”. Jego wielkość jest uzależniona od tego, co odziedziczyliśmy po przodkach, i warunków, w jakich żyjemy. Możliwościami adaptacyjnymi nazywamy określony zapas rezerw, które są ciągle wykorzystywane w celu utrzymania równowagi pomiędzy organizmem i środowiskiem. Z każdym rokiem życie każdego z nas staje się bardziej intensywne i nasycone. Prowadzi to do przekroczenia granic wytrzymałości organizmu, jego możliwości adaptacji do szkodliwych działań środowiska zewnętrznego. Często następuje załamanie, a jego efektem może być obniżenie zdolności do pracy, zmęczenie, częste choroby i przedwczesne starzenie.

Unikalną właściwością adaptogenów – co zostało już zauważone w starożytności – jest nie tylko ich bardzo szeroki wpływ na organizm, ale też fakt ostatecznym celem i wynikiem ich działania jest budowanie zwiększonej odporności organizmu, niezależnie od działającego szkodliwego czynnika – fizycznego, chemicznego, biologicznego lub socjalnego.

Siergiej Nikołajewicz Udincew

Centrum Badań Naukowych i Innowacji Siberian Wellness, jednocząc naukowców różnych specjalności, aktywnie wspiera rozwój medycyny adaptacyjnej, która interesuje się nie tylko poprawą jakości życia we współczesnych warunkach, ale też długowiecznością. Jednym z wiodących naukowców, zajmujących się od wielu lat badaniem wpływu adaptogenów na zdrowie człowieka, jest doktor nauk medycznych Siergiej Nikołajewicz Udincew, współpracujący z Siberian Wellness od momentu jej powstania. Odkrycia tego naukowca są wyjątkowe – receptura i technologia wyprodukowania produktów na bazie adaptogenów roślinnych są absolutnie oryginalne, chronione przez patent Rosji (Nr 2125815, priorytet z dnia 08.07.97) i wyróżnione wieloma nagrodami państwowymi.

Możliwości adaptacyjne organizmu są jednymi z podstawowych właściwości, na których opiera się zdrowie człowieka. Od tego, jaki będzie fundament, zależy wytrzymałość i piękno budowli, która na nim jest wzniesiona – naszego zdrowia. I dlatego właśnie Siberian Wellness poświęca dużo uwagi fundamentalnym kierunkom medycyny, do których z pewnością można zaliczyć medycynę adaptacyjną.