+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

Historia Siberian Health rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy dwóch dwudziestoletnich przedsiębiorców stworzyło Spółkę, by promować na rynku masowym perspektywiczne odkrycia rosyjskiej nauki dotyczące ochrony ludzkiego zdrowia.

Duże zapotrzebowanie na produkty Siberian Health szybko doprowadziło do uruchomienia własnych linii produkcyjnych.

W roku 1999 uruchomiono pierwszy zakład produkcyjny Siberian Health.

W wyniku tego, w roku 2001 otwarto Dział Badań Naukowych i Innowacji, który połączył wszystkich partnerów naukowych Korporacji Siberian Health. Dało to możliwość stałej wymiany naukowej i stworzenia nowych receptur oraz produktów, które już w roku 2007 uzyskały patenty. Pojawienie się w asortymencie Korporacji Siberian Health własnych, opatentowanych produktów na bazie roślin i ziół, umożliwiło Spółce wyjście na rynek międzynarodowy z konkurencyjną ofertą. A od 2004 roku rozpoczęła się aktywna reklama marki Spółki na rynkach międzynarodowych.

Obecnie Siberian Health działa z powodzeniem nie tylko w Rosji, gdzie już otwarto 79 Przedstawicielstw Korporacji w 68 miastach.

Spółka prowadzi swój biznes w 40 krajach na świecie! 

Rosja, Ukraina, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Bułgaria, Niemcy, Czechy, Mongolia, USA, Azerbejdżan, Mołdawia, Litwa, Białoruś, Łotwa, Turcja, Wietnam, Polska, Estonia, Hiszpania, Słowacja.Jednocześnie z każdym rokiem rozwój Siberian Health nabiera tempa. Aby zaspokoić ciągle rosnący popyt, Spółka w 2007 roku otworzyła nowoczesny zakład produkcyjny, a niespełna po trzech latach, w roku 2010, dokonała jego modernizacji i znacznie go rozbudowała. Spółka ciągle poszerza asortyment, wprowadzając co roku ponad 25 nowych produktów, i jednocześnie aktualizuje receptury już istniejących produktów, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe oraz innowacje.

Ale w 20-letniej historii Siberian Health najważniejsze są sukcesy naszych Konsultantów.

Są to historie tysięcy zwykłych ludzi, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnęli Sukces, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia. Otrzymali oni stabilny, comiesięczny dochód, dzięki któremu mogą realizować swoje największe marzenia, mogą podróżować do cudownych miejsc na Ziemi, często – pierwszy raz w życiu!