+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

Chronobiologia — biorytmy i zdrowie


 

Chronobiologia to nauka, badająca warunki powstania, przyrodę, prawidłowości i znaczenie rytmów biologicznych, jak również relacje pomiędzy biorytmami i zdrowiem człowieka.
 

 

Biorytm jest fundamentem życia. To podstawa adaptacji organizmów i zapewnienie jedności żywej i martwej przyrody, wyznaczenie porządku istnienia Wszechświata oraz każdego z nas. Wszystkie żywe organizmy na Ziemi – od roślin do wyższych ssaków – podlegają rytmom biologicznym, które zależą od zmian w środowisku zewnętrznym (dnia świetlnego, wahań pola elektromagnetycznego Ziemi i innych).

Hipokrates
Awicenna

 

Źródła wiedzy o biorytmach pochodzą ze starożytności. Do naszych czasów przetrwały traktaty Hipokratesa i Awicenny, w których poczesne miejsce zajął zdrowy styl życia, bazujący na prawidłowej przemianie faz aktywności i odpoczynku. Twórcą współczesnej szkoły badania rytmów biologicznych jest profesor Franz Halberg. W badaniu biorytmów, znaczny wkład wnieśli również rosyjscy naukowcy: I. M. Sieczenow, W .I. Wiernadskij oraz I. P. Pawłow, który uważał, że „w życiu człowieka nie ma nic bardziej władczego niż rytm”.

Iwan Michajłowicz
Sieczenow
Władimir Iwanowicz
Wiernadskij
Iwan Pietrowicz
Pawłow

 

W zależności od pory doby cyklicznie zmienia się stan fizjologiczny człowieka, jego możliwości intelektualne, a nawet nastrój. W ciągu dnia nasz organizm jest ukierunkowany głównie na przerób nagromadzonych substancji odżywczych, aby z nich czerpać energię niezbędną do aktywnego życia dziennego. I odwrotnie – nocą gromadzą się substancje odżywcze, odbywa się odbudowa tkanek i dzielenie komórek. Jak wiadomo, okresowe zmiany dotyczą nie tylko człowieka, ale i środowiska naturalnego. Lecz we współczesnym społeczeństwie najczęściej rytmy biologiczne nie odpowiadają realnemu dobowemu cyklowi (ponieważ czas naszego funkcjonowania praktycznie nigdy nie pokrywa się z realnym dniem świetlnym). Prowadzi to do zakłócenia pracy poszczególnych organów i układów. W taki oto sposób cywilizacja nieuchronnie burzy nasz naturalny rytm biologiczny.


Chronobiologia jest dość młodą nauką, która oprócz badania wzajemnych relacji pomiędzy biorytmami a zdrowiem człowieka, zajmuje się opracowaniem sposobów i środków do odbudowy i harmonizacji zaburzonych rytmów biologicznych. Obecnie kierunek ten jest uważany za najbardziej perspektywiczny w medycynie zapobiegawczej, ponieważ pozwala wcześniej wpływać na przyczyny powstawania wielu chorób.


Siberian Wellness jako jedna z pierwszych przystąpiła do praktycznej realizacji podstaw współczesnej chronobiologii i wspólnie z krajowymi specjalistami w tej dziedzinie, opracowała pierwszą wyspecjalizowaną linię środków korekcji chronobiologicznej. Została ona wprowadzona w naszych preparatach serii ŻYWA KOMÓRKA i RYTMY ZDROWIA i są chronione patentem (Nr 2317822, priorytet wynalazku 23.11.2004).

Harmonizacja funkcjonowania organizmu poprzez odbudowę naturalnych rytmów biologicznych w organizmie człowieka jest kolejnym podstawowym elementem zdrowia – to fundament naszej aktywnej długowieczności.