+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM KLIENT UPRZYWILEJOWANY SIBERIAN WELLNESS


ZOSTAŃ KLIENTEM!

  • Dokonaj pierwszych zakupów od razu na 30 punktów (~ 150 zł) i otrzymaj 5% cashback ze wszystkich swoich kolejnych zakupów.
  • Jak tylko suma wszystkich Twoich zakupów (bez ograniczenia w czasie) osiągnie 300 punktów (~ 1500 zł)*, możesz otrzymywać 10% cashback od kolejnych zakupów.
  • Dokonaj zakupów na 100 punktów łącznie w ciągu miesiąca i otrzymaj cashback 15% ze wszystkich swoich zakupów tego miesiąca!
* Brane pod uwagę są zakupy dokonane w oparciu o podstawowy cennik. Literatura i gadżety nie są wliczane.

Specjalny Program dla Klientów!

  • Kupuj 3 miesiąca z rzędu na 30 punktów i otrzymaj rabat 25% na suplement diety*!
  • Kupuj 10 miesięcy z 12 na 30 punktów i otrzymaj suplement diety* w prezencie!

    * Rabat obowiązuje w ciągu kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków. Produkty w zależności od kraju mogą się różnić.

Zasady naliczenia i wykorzystania cashback (rozwiń)
5%
Dokonaj PIERWSZYCH zakupów od razu na 30 punktów (~ 150 zł) i odbierz 5% cashback od wszystkich swoich kolejnych zakupów.

10%
10% cashback Klient Uprzywilejowany otrzymuje po dokonaniu zakupów łącznie na 300 punktów (~ 1500 zł)* i więcej. Przy tym brane są pod uwagę zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy dołączyli do Programu z jego rekomendacji i są zarejestrowani pod nim. Cashback nalicza się na wszystkie kolejne zakupy. Skorzystać z cashback można już kolejnego dnia jako rabat przy zakupach produktów.

15%
Dokonaj licznych zakupów na 100 punktów łącznie w ciągu miesiąca i otrzymaj 15% cashback od wszystkich swoich zakupów w tym miesiącu!

* Brane pod uwagę są zakupy dokonane w oparciu o podstawowy cennik. Literatura i gadżety nie są wliczane.
Warunki uczestnictwa w Programie (rozwiń)

1. Zasady rejestracji w Programie

1.1. Każdy, osiągnąwszy pełnoletność, może zostać uczestnikiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych.
1.2. W momencie rejestracji uczestnik Programu nie powinien posiadać innego numeru indywidualnego w Firmie. Jeśli już posiadasz numer indywidualny w Firmie, to możesz brać udział w Programie pod innym numerem indywidualnym jedynie w oparciu o punkt 4 danych Warunków.
1.3. Jeśli w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych postanowią wziąć udział małżonkowie, to muszą się oni zarejestrować na jeden numer indywidualny.
1.4. Jeśli małżonkowie wyrazili chęć posiadania różnych numerów indywidualnych, to jeden z małżonków będzie zarejestrowany jako Klient Uprzywilejowany, który wziął udział w Programie z rekomendacji swojego małżonka.

2. Zakończenie uczestnictwa w Programie

2.1. Firma ma prawo do decyzji o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie oraz może usunąć jego numer indywidualny z bazy Firmy, jeśli w ciągu pierwszych 4 miesięcy z rzędu, licząc od miesiąca rejestracji, Klient Uprzywilejowany nie dokonał żadnych punktowanych zakupów na swój numer indywidualny. Za miesiąc rejestracji uważa się pełny miesiąc kalendarzowy, licząc od 1-ego dnia miesiąca.
2.2. Jeśli w ciągu pierwszych 4 miesięcy, licząc od miesiąca rejestracji były dokonane zakupy na numer indywidualny, to w późniejszym czasie Firma może podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie, jeśli Klient ten 6 miesięcy z rzędu nie dokonał zakupów punktowanych produktów na swój indywidualny numer. W te 6 miesięcy wchodzą także miesiące bez zakupów Konsultanta, który zmieniła status na Klienta Uprzywilejowanego.
2.3. Zawiadomienie o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie Firma wysyła na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta we wniosku rejestracyjnym.
2.4. Klient Uprzywilejowany może sam wyrazić chęć zaprzestania uczestnictwa w Programie, przysyłając odpowiednie podanie na adres registrator@sibvaleo.com. Numer indywidualny jest usuwany z bazy po upływnie miesiąca po otrzymaniu podania Klienta lub we wskazanym w podaniu terminie. W przypadku wycofania wniosku przed upływem wskazanego terminu podanie uważa się za nie złożone.
2.5. W przypadku posiadania przez Klienta Uprzywilejowanego więcej niż jednego numeru indywidualnego, numer indywidualny, zarejestrowany w późniejszym okresie, usuwany jest z bazy uczestników Programu.
2.6. Po zakończeniu uczestnictwa w programie dla Klientów Uprzywilejowanych z jakiejkolwiek przyczyny wszystkie zgromadzone na numerze indywidualnym środki bonusowe zostają anulowane.

3. Zmiana statusu

3.1. Zmiana statusu w BackOffice
3.1.1. Wykonaj w danym miesiącu minimalną normę Obrotu Osobistego (OS) dla Konsultanta - 100 punktów.
3.1.2. Wejdź do swojego BackOffice.
3.1.3. Naciśnij przycisk "Zostań Konsultantem".

3.2. Zmiana statusu w Centrum Obsługi Firmy
3.2.1. Zwróć się do managera COK z prośbą o zmianę statusu z Klienta Uprzywilejowanego na Konsultanta.
3.2.2. Manager w programie sprawdzi Twój OS i, jeśli Twój OS wyniesie 100 punktów i więcej, zarejestruje on podanie o zmianę statusu.

Otrzymasz 25% od wszystkich swoich zakupów w bieżącym miesiącu.
Począwszy od przyszłego miesiąca, twój raport informacyjny pokaże nowy status - Konsultant, możesz przyłączyć się do Incentive Programs, otrzymywać bonusy od Firmy i wspinać się po szczeblach kariery!
Jeśli Twój Obrót Osobisty (OS) w tym miesiącu wyniesie 200 punktów, to nowy status (Konsultant) będzie widoczny w Twoim sprawozdaniu informacyjnym już w tym miesiącu. Otrzymasz 25% od wszystkich swoich zakupów w bieżącym miesiącu.
Od tego miesiąca możesz także przyłączyć się do Incentive Programs, otrzymać bonusy od Firmy i wspinać się po szczeblach kariery!

4. Wznowienie uczestnictwa w programie dla Klientów Uprzywilejowanych lub wybór współpracy w charakterze Konsultanta.

4.1. Jeżeli Klient Uprzywilejowany wypowiedział swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktem 2.4, to on i jego małżonka/małżonek mogą ponownie zostać członkiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych lub zdecydować się na współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta po 3 miesiącach, licząc od miesiąca usunięcia Numeru rejestracyjnego z bazy uczestników Programu.
4.2. Jeśli Klient Uprzywilejowany zakończył swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktami 2.1 i 2.2, może on ponownie stać się uczestnikiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych zgodnie z warunkami, opisanymi w p. 1 danych Zasad, lub wybrać współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta w dowolnym czasie, nabywając odpowiedni Pakiet Rejestracyjny. W takim przypadku numer indywidualny będzie zmieniony.
4.3. W przypadku wznowienia współpracy z Firmą zdobywanie środków bonusowych na numer indywidualny rozpoczyna się od nowa.

5. Firma ma prawo do tworzenia aneksów oraz wprowadzania zmian w Umowie, w Planie Premium, w warunkach kwalifikacyjnych, Standardach współpracy z Firmą i innych Zasadach i warunkach, zamieszczając na stronie internetowej informacje o wnoszonych zmianach lub załączając test Zasad i warunków po zmianach.

6. Wszystkie obliczenia są dokonywane zgodnie z czasem w Nowosybirsku (GMT + 7).

Odpowiedzi na pytania (rozwiń)
Pierwsze zakupy na 30 punktów (około 150 zł) powinny być dokonane w dniu rejestracji?
Aby otrzymać cashback w wysokości 5%, PIERWSZY zakup na 30 punktów (około 150 zł) Klient Uprzywilejowany może dokonać dowolnego dnia, ale nie później niż 4 miesiąca, licząc od miesiąca rejestracji (patrz: Zasady zaprzestania uczestnictwa w Programie).
Na przykład:
Klient Uprzywilejowany zarejestrował się w styczniu, a PIERWSZYCH zakupów na 30 punktów (około 150 zł) dokonał 20 lutego. W tym przypadku Klient Uprzywilejowany będzie otrzymywać 5% cashback od każdych swoich kolejnych zakupów, wykonanych po 20 lutego.
Jeśli Klient Uprzywilejowany nie zrobił PIERWSZYCH ZAKUPÓW na sumę 30 punktów i więcej, czy może on dokonać dodatkowych zakupów, by uzupełnić tą kwotę w dowolnym czasie i otrzymać 5%?
Aby otrzymać 5% cashback należy dokonać PIERWSZYCH zakupów OD RAZU na 30 punktów. Jeśli nowy Klient Uprzywilejowany tego nie zrobił, teraz przysługuje mu 10% cashback pod warunkiem ŁĄCZNYCH ZAKUPÓW w dowolnym okresie na sumę 300 punktów lub więcej.
Czy zaliczone będą do Obrotu osobistego Klienta Uprzywilejowanego zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy wejdą do Programu z jego rekomendacji?
Zgodnie z warunkami Programu Klientowi Uprzywilejowanemu naliczane są zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy dołączyli do Programu z jego rekomendacji, by otrzymać maksymalny procent naliczeń bonusowych 10%.