+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM KLIENT UPRZYWILEJOWANY SIBERIAN WELLNESS


ZOSTAŃ KLIENTEM!

  • Dokonaj PIERWSZYCH zakupów na kwotę 150 PLN (przykładowo 30 punktów)* i OTRZYMAJ 5% już od kolejnych zakupów na swoje konto bonusowe "Budżet zdrowia"!
  • Zrób razem z przyjaciółmi zakupy o wartości 1 500 PLN (300 punktów)* w dowolnym okresie i OTRZYMAJ 10% od kolejnych zakupów na rachunek "Budżet zdrowia"!
  • Dokonaj zakupów na 100 punktów łącznie w ciągu miesiąca i otrzymaj cashback 25% ze swoich zakupów na rachunek bonusowy "Budżet zdrowia"!
* Brane pod uwagę są zakupy dokonane w oparciu o podstawowy cennik. Literatura i gadżety nie są wliczane.

Więcej przywilejów i więcej prezentów od Firmy! KLUB KONSEKWENTNYCH!

  • KUPUJ przez 3 MIESIĄCE z rzędu na kwotę 150 PLN (30 punktów) i więcej – OTRZYMAJ RABAT 25% na jeden SUPLEMENT DIETY!
  • KUPUJ przez 10 z 12 MIESIĘCY na kwotę 150 PLN (30 punktów) i OTRZYMAJ PREZENT od Firmy!

    * Wysyłana przy zakupach, dokonanych przez Sklep on-line. Rabat obowiązuje w ciągu kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

Naliczenie i wykorzystanie bonusów na rachunku "Budżet zdrowia" (rozwiń)
5% naliczeń bonusowych
5% naliczeń bonusowych Klient Uprzywilejowany otrzymuje podczas dokonania PIERWSZYCH ZAKUPÓW JEDNORAZOWO na sumę od 150 PLN (przykładowo 30 punktów)* ze wszystkich swoich KOLEJNYCH zakupów.

10 % naliczeń bonusowych
10% naliczeń bonusowych Klient Uprzywilejowany otrzymuje po dokonaniu zakupów na ŁĄCZNĄ sumę 1500 PLN (300 punktów)* i więcej. Przy tym brane są pod uwagę zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy dołączyli do Programu z jego rekomendacji i są zarejestrowani pod nim. Bonusy naliczane są na wszystkie następne zakupy. Wykorzystać naliczenia bonusowe można już KOLEJNEGO DNIA w charakterze rabatu na zakup produktów.

Cashback 25%
Dokonaj zakupów na 100 punktów łącznie w ciągu miesiąca i otrzymaj cashback 25% ze swoich zakupów na rachunek bonusowy "Budżet zdrowia"!

* Brane pod uwagę są zakupy dokonane w oparciu o podstawowy cennik. Literatura i gadżety nie są wliczane.
Warunki uczestnictwa w Programie (rozwiń)

1. Zasady rejestracji w Programie

1.1. Każdy, osiągnąwszy pełnoletność, może zostać uczestnikiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych.
1.2. W momencie rejestracji uczestnik Programu nie powinien posiadać innego numeru indywidualnego w Firmie. Jeśli już posiadasz numer indywidualny w Firmie, to możesz brać udział w Programie pod innym numerem indywidualnym jedynie w oparciu o punkt 4 danych Warunków.
1.3. Jeśli w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych postanowią wziąć udział małżonkowie, to muszą się oni zarejestrować na jeden numer indywidualny.
1.4. Jeśli małżonkowie wyrazili chęć posiadania różnych numerów indywidualnych, to jeden z małżonków będzie zarejestrowany jako Klient Uprzywilejowany, który wziął udział w Programie z rekomendacji swojego małżonka.

2. Zakończenie uczestnictwa w Programie

2.1. Firma ma prawo do decyzji o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie oraz może usunąć jego numer indywidualny z bazy Firmy, jeśli w ciągu pierwszych 4 miesięcy z rzędu, licząc od miesiąca rejestracji, Klient Uprzywilejowany nie dokonał żadnych punktowanych zakupów na swój numer indywidualny. Za miesiąc rejestracji uważa się pełny miesiąc kalendarzowy, licząc od 1-ego dnia miesiąca.
2.2. Jeśli w ciągu pierwszych 4 miesięcy, licząc od miesiąca rejestracji były dokonane zakupy na numer indywidualny, to w późniejszym czasie Firma może podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie, jeśli Klient ten 6 miesięcy z rzędu nie dokonał zakupów punktowanych produktów na swój indywidualny numer. W te 6 miesięcy wchodzą także miesiące bez zakupów Konsultanta, który zmieniła status na Klienta Uprzywilejowanego.
2.3. Zawiadomienie o zakończeniu uczestnictwa Klienta Uprzywilejowanego w Programie Firma wysyła na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta we wniosku rejestracyjnym.
2.4. Klient Uprzywilejowany może sam wyrazić chęć zaprzestania uczestnictwa w Programie, przysyłając odpowiednie podanie na adres registrator@sibvaleo.com. Numer indywidualny jest usuwany z bazy po upływnie miesiąca po otrzymaniu podania Klienta lub we wskazanym w podaniu terminie. W przypadku wycofania wniosku przed upływem wskazanego terminu podanie uważa się za nie złożone.
2.5. W przypadku posiadania przez Klienta Uprzywilejowanego więcej niż jednego numeru indywidualnego, numer indywidualny, zarejestrowany w późniejszym okresie, usuwany jest z bazy uczestników Programu.
2.6. Wszyscy Klienci Uprzywilejowani, zarejestrowani z osobistej rekomendacji, uważani są za zarejestrowanych z osobistej rekomendacji Klienta Uprzywilejowanego pod pierwszym numerem indywidualnym.
2.7. Po zakończeniu uczestnictwa w programie dla Klientów Uprzywilejowanych z jakiejkolwiek przyczyny wszystkie zgromadzone na numerze indywidualnym środki bonusowe zostają anulowane.

3. Zmiana statusu

3.1. Zmiana statusu w BackOffice
3.1.1. Wykonaj w danym miesiącu minimalną normę Obrotu Osobistego (OS) dla Konsultanta - 100 punktów.
3.1.2. Wejdź do swojego BackOffice.
3.1.3. Naciśnij przycisk "Zostań Konsultantem".

3.2. Zmiana statusu w Centrum Obsługi Firmy
3.2.1. Zwróć się do managera COK z prośbą o zmianę statusu z Klienta Uprzywilejowanego na Konsultanta.
3.2.2. Manager w programie sprawdzi Twój OS i, jeśli Twój OS wyniesie 100 punktów i więcej, zarejestruje on podanie o zmianę statusu.

Otrzymasz 25% od wszystkich swoich zakupów w bieżącym miesiącu.
Począwszy od przyszłego miesiąca, twój raport informacyjny pokaże nowy status - Konsultant, możesz przyłączyć się do Incentive Programs, otrzymywać bonusy od Firmy i wspinać się po szczeblach kariery!
Jeśli Twój Obrót Osobisty (OS) w tym miesiącu wyniesie 200 punktów, to nowy status (Konsultant) będzie widoczny w Twoim sprawozdaniu informacyjnym już w tym miesiącu. Otrzymasz 25% od wszystkich swoich zakupów w bieżącym miesiącu.
Od tego miesiąca możesz także przyłączyć się do Incentive Programs, otrzymać bonusy od Firmy i wspinać się po szczeblach kariery!

4. Wznowienie uczestnictwa w programie dla Klientów Uprzywilejowanych lub wybór współpracy w charakterze Konsultanta.

4.1. Jeśli Klient Uprzywilejowany zakończył swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktem 2.4, to może on ponownie stać się uczestnikiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych lub wybrać współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta po 6 miesiącach, licząc do miesiąca usunięcia jego numeru indywidualnego z bazy uczestników Programu.
4.2. Jeśli Klient Uprzywilejowany zakończył swoje uczestnictwo w Programie zgodnie z punktami 2.1 i 2.2, może on ponownie stać się uczestnikiem Programu dla Klientów Uprzywilejowanych zgodnie z warunkami, opisanymi w p. 1 danych Zasad, lub wybrać współpracę z Firmą w charakterze Konsultanta w dowolnym czasie, nabywając odpowiedni Pakiet Rejestracyjny. W takim przypadku numer indywidualny będzie zmieniony.
4.3. W przypadku wznowienia współpracy z Firmą zdobywanie środków bonusowych na numer indywidualny rozpoczyna się od nowa.

5. Firma ma prawo do tworzenia aneksów oraz wprowadzania zmian w Umowie, w Planie Premium, w warunkach kwalifikacyjnych, Standardach współpracy z Firmą i innych Zasadach i warunkach, zamieszczając na stronie internetowej informacje o wnoszonych zmianach lub załączając test Zasad i warunków po zmianach.

6. Wszystkie obliczenia są dokonywane zgodnie z czasem w Nowosybirsku (GMT + 7).

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY OSOBISTEJ Siberian Wellness: (rozwiń)

1. Podczas rejestracji w Programie dla Klientów Uprzywilejowanych otrzymują Państwo numer indywidualny, na który mogą Państwo dokonywać zakupów w dowolnym kraju, w którym istnieją Centra Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem sklepu on-line Siberian Wellness.

2. Należy okazywać kartę pracownikowi COKu przy okazji każdych zakupów. W przypadku jeśli nie masz przy sobie karty, możesz dokonać zakupów, podając swój numer indywidualny i okazując dokument tożsamości.

3. Dana karta może być przekazywana innym osobom w celu zakupu produktów w Centrach Obsługi Firmy (bez prawa wykorzystania środków bonusowych, zgromadzonych na rachunku „Budżet zdrowia”).

4. W przypadku zgubienia karty należy koniecznie zgłosić się do swojego Centrum Obsługi lub, pisząc na adres call-centre@sibvaleo.com.

* Informację o przedstawicielstwach Firmy, a także o sklepie On-line mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Firmy www.siberianhealth.com.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI nowego PROGRAMU oraz informacje o tym, w jaki sposób program ten integruje się z już DZIAŁAJĄCYM PROGRAMEM DLA KLIENTÓW UPRZYWILEJOWANYCH (rozwiń)
Jeśli Klient Uprzywilejowany nie zrobił PIERWSZYCH ZAKUPÓW o wartości 150 PLN lub więcej, czy może on dokonać dodatkowych zakupów, by uzupełnić tą kwotę w dowolnym czasie i otrzymać 5%?
Aby otrzymać 5% naliczenia bonusowego należy wykonać PIERWSZE zakupy JEDNORAZOWO na sumę 150 PLN, jeśli nowy Klient Uprzywilejowany nie zrobi tego, to pozostaje jemu jedynie 10% naliczeń bonusowych pod warunkiem ŁĄCZNYCH ZAKUPÓW w dowolnym czasie na sumę 1 500 i więcej.
Czy zaliczone będą do Obrotu osobistego Klienta Uprzywilejowanego zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy wejdą do Programu z jego rekomendacji?
Zgodnie z warunkami Programu do Obrotu Klienta Uprzywilejowanego wliczane są zakupy Klientów Uprzywilejowanych, którzy dołączą do Programu z jego rekomendacji, by otrzymać maksymalny procent naliczeń bonusowych 10%.
Czy wszystkie warunki nowego Programu dla Klientów Uprzywilejowanych obowiązują podczas zakupów w sklepie on-line?
Tak, obowiązują. Plus przyjemny bonus: rejestracja w charakterze Klienta Uprzywilejowanego podczas zamówienia produktów za pośrednictwem Sklepu-online jest bezpłatna!